Opt for Premium Linguistic Services by Experts

Strider Language Solutions

Tłumaczenia Pisemne

  • Odpisy aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu
  • Dyplomy, suplementy do dyplomów, świadectwa szkolne
  • Orzeczenia, rozwody, teksty prawnicze, postanowienia sądowe
  • Transkrypcja i tłumaczenie na język Angielski nagrań video, korespondencji w mediach społecznościowych
  • Listy osobiste

Tłumaczenia Ustne

Rozmowy w biurze emigracyjnym, Tłumaczenie ustne podczas rozmowy kwalifikacyjnej w związku z uzyskaniem zielonej karty. Postępowania sądowe, przesłuchania, składanie zeznań. Tłumaczenia ustne oraz telefoniczne, OnLine, Zoom i Teams Pisemne tłumaczenia korespondencji rodziców i nauczycieli. Hostowane dwujęzycznej konferencji rodziców z nauczycielami za usługą Zoom i Teams, lub osobiście.